Hur kan vi hjälpa dig idag?

Systemuppdateringar November 2023

  • Artikelregister för att underlätta skapande av fakturor och betallänkar
  • Nytt förbättrat gränssnitt för skapande av betallänkar i portalen
  • Uppdaterat gränssnitt för konsumenter i MyQvickly
  • Grafiska förbättringar i portalen
  • Förbättrad återrapportering via APIet
  • Förbättrad ålderskontroll i checkouten
  • Omdesignade mail för påminnelser
© 2023 Qvickly - Billmate AB (556918-4129) - Invoice Finance AB (556650-1960) - Invoice Inkasso AB (559019-3396)