Qvickly/Billmate för Magento2

Observera att Qvickly/Billmate för Magento inte längre utvecklas eller underhålls.

1 Installera plugin för Magento 2

1.1 Via Code Package

1: Ladda ner den senaste versionen av zip-filen. 

2: I Rotkatalogen i din Magento-installation, skapa följande underkatalogväg: 

app/code/Billmate/ 

3: Ladda upp zip-filer innehållet i den nyskapade katalogen. 

4: Kör dessa bash-kommandon i rot Magento-installationen 

php bin/magento setup:upgrade 

php bin/magento setup:static-content:deploy 

5: Konfigurera Billmate kontouppgifter under ” –> ”Configuration” –> ”Sales” –> ”Payment Methods” –> ”Billmate Checkout” –> ”Credentials” 

6: Konfigurera Generellt under ”Butiker” –> ”Configuration” –> ”Sales” –> ”Payment Methods” –> ”Billmate Checkout” –> ”Generellt” 

7: Gör gärna testköp innan ni kör igång, för att verifiera att ni har gjort rätt inställningar. 

1.2 Composer

För att installera Billmate-plugin med Composer måste följande steg göras.

  1. Lägg till följande nyckel till composer.json “billmate/magento2-checkout”
  2. Kör kommandot “composer install” för att få det nya paketet

1.3 Updatera ifrån Code Package till composer

  1. Avinstallera Billmate Checkout
  2. Ta bort app/code/Billmate mappen
  3. Ta bort app/code/Billmate Installera via composer enligt instruktioner i 1.2

2 Billmate Inställningar

Navigera till “Store -> Configuration -> Sales -> Payment Method – > Billmate Checkout”. Här hittar du din Billmate Checkout inställning. Om sidan ej visas utan du får upp en error 404-sida, logga ut och sedan in igen.

2.1 Kontouppgifter

Navigera till Billmate Checkout -> Kontouppgifter. Här hittar du din Billmate inställningar för att aktivera kopplingen mellan dina butik och online.billmate.se.

2.1.1 Billmate ID

Här anger du din fyrsiffriga nyckel som du hittar när du loggar in på Billmate Online och klicka dig fram till Inställningar -> Integration -> Billmate API detaljer. Du kan även klicka på den blå länken Billmate konto under Obs Billmate konto länken kräver att du redan är inloggad på online.billmate.se för att du ska bli dirigerad till sidan.

2.1.2 Billmate hemliga nyckel

Här anger du din tolvsiffriga nyckel som du hittar när du loggar in på Billmate Online och klicka dig fram till Inställningar -> Integration -> Billmate API detaljer. Du kan även klicka på den blå länken Billmate konto under Obs Billmate konto länken kräver att du redan är inloggad på online.billmate.se för att du ska bli dirigerad till sidan.

2.2 Generellt

Navigera till Billmate Checkout -> Generellt. Här hittar du dina allmänna inställningar för Billmate Checkout.

2.2.1 Plugin version

Här ser du vilken versionen av Billmate Betalmodul som används i butiken.

2.2.2 Aktiverad

Här anger du om Billmate Checkout ska vara aktiverad/inaktiverad på din sida. Väljer du Ja är den aktiverad, väljer du Nej är den inaktiverad.

2.2.3 Testläge aktiverat

Här anger du om Billmate Checkout ska genomföra riktiga betalningar eller testbetalningar. Väljer du Ja är görs testbetalningar enbart, väljer du Nej görs riktiga betalningar. Testnummer som kan användas hittas när du loggar in på Billmate Online och klicka dig fram till Inställningar -> Integration -> testnummer. När testläge är aktiverad kommer en gröntext visas ovanför Billmate Checkout som beskriver att Billmate Checkout körs i testläge.

2.2.4 Skicka orderevents till Billmate

Här kan du välja om du vill kunna skicka kommandon till Billmate direkt från din butik med hjälp av annan orderstatus t.ex kreditera, makulera, avbryt och aktivera till Billmate. Väljer du Ja är den aktiverad, väljer Nej är den inaktiverad. Genom att ha den aktiverad kan skicka en faktura direkt från din Magento 2 butik till kund.

2.2.5 Aktivera ändra antal artiklar

Här anger du om Billmate Checkout om du vill visa knappar för att ändra antalet artiklar i varukorgen på kassasidan. Väljer du Ja är det aktiverat, väljer du Nej är den inaktiverad.

2.2.6 Visa attribut

Här anger du om Attribut som storlek och färg visas i varukorgen på kassasidan.

Väljer du Ja är det aktiverat, väljer du Nej är den inaktiverad.

2.2.7 Butikens köpvillkor

Här Ange URL:en till butikens köpvillkor. (ex. https://dinbutik.se/kopvillkor). Köpevillkoren ser du under slutförköp när du genomför en betalning med Billmate Checkout.

2.2.8 Butikens integritetspolicy

Här Ange URL:en till butikens integritetspolicy. (ex. https://dinbutik.se/integritetspolicy). integritetspolicy ser du under slutförköp när du genomför en betalning med Billmate Checkout.

© 2023 Qvickly - Billmate AB (556918-4129) - Invoice Finance AB (556650-1960) - Invoice Inkasso AB (559019-3396)