Avräkningsexempel

Köpta fakturor: Under köpta fakturor specificeras samtliga fordringar som är köpta under avräkningsperioden. Fakt.belopp specificerar fakturans belopp. Köpbelopp specificerar det totala köpbeloppet och avgifter specificerar avgift inkl. moms för respektive faktura. Klientkonto visar beloppet som utbetalas (fakt.belopp minus avgift). 

Avgifter: Avgift så som fakturaavgifter, avgifter för kortbetalningar m.m. specificeras här. Belopp visar avgiften exkl. moms och Totalt visar avgift inkl. moms.

Relaterade artiklar

© 2023 Qvickly - Billmate AB (556918-4129) - Invoice Finance AB (556650-1960) - Invoice Inkasso AB (559019-3396)