Hjälpcenter > Betalmoduler > WooCommerce > Hantera beställningar från Qvickly Payment Gateway for WooCommerce

Hantera beställningar från Qvickly Payment Gateway for WooCommerce

Hanterar beställningar från tidigare tillägg (Qvickly Payment Gateway for WooCommerce)

* För att kunna aktivera/makulera dessa beställningarna ifrån WooCommerce är det viktigt att du först har inaktiverat Qvickly Payment Gateway for WooCommerce och aktiverat Qvickly Order Management & Qvickly Checkout for WooCommerce tilläggen.

* Qvickly Payment Gateway for WooCommerce och får inte vara i testläge när du ska aktivera/makulera en beställning ifrån gamla tillägget.  

* Var noga med att samma Qvickly nycklar i Qvickly Checkout for WooCommerce som användes i Qvickly Payment Gateway for WooCommerce

Aktivera beställningar ifrån Qvickly Payment Gateway for WooCommerce

1: Navigera till “WooCommerce-> Inställningar –> Betalningar –> Qvickly Checkout –>  Hantera – Order Management 

3: Aktivera Qvickly ordrar automatiskt när WooCommerce ordern ändras till Färdigbehandlad

mceclip4.png

4 Klicka på spara knappen längt ner på sidan. 

mceclip1.png

5: Gå till order redigeringsvyn genom att navigera till → WooCommerce → Order och klicka på den ordern du vill aktivera . 

6: I rutan orderdetaljer finns en markeringsruta med namnet Order status. Ändra status till ”Färdigbehandlad”. Klicka sedan på spara längst upp till höger på skärmen. 

7: Om aktiveringen lyckat skapas en ny ordernotering med information om Qvickly fakturanumret.

Makulera beställningar ifrån Qvickly Payment Gateway for WooCommerce

1: Navigera till “WooCommerce-> Inställningar –> Betalningar –> Qvickly Checkout –>  Hantera – Order Management 

2: Avbryt Qvickly ordrar automatiskt när WooCommerce ordern ändras till Avbruten.

mceclip6.png

3 Klicka på spara knappen längt ner på sidan. 

mceclip1.png

4: Gå till order redigeringsvyn genom att navigera till → WooCommerce → Order och klicka på den ordern du vill makulera. 

5: I rutan orderdetaljer finns en markeringsruta med namnet Order status. Ändra status till ”Avbruten”. Klicka sedan på spara längst upp till höger på skärmen. 

6: Om makuleringen lyckas skapas en ny ordernotering med information om Qvickly fakturanumret. 

Kreditera beställningar ifrån Qvickly Payment Gateway for WooCommerce

Idag finns det inget stöd för att kunna kreditera beställningar som är gjorda med Qvickly Payment Gateway for WooCommerce via Qvickly Order Management. För att göra detta är det enklaste om detta görs via ditt Qvickly Portal konto. 

.https://web.archive.org/web/20230927190658if_/https://www.youtube-nocookie.com/embed/y9HoVOPXmDs

© 2023 Qvickly - Billmate AB (556918-4129) - Invoice Finance AB (556650-1960) - Invoice Inkasso AB (559019-3396)