Hjälpcenter > Betalmoduler > WooCommerce > Installera Qvickly CustomPay för WooCommerce

Installera Qvickly CustomPay för WooCommerce

Denna guide är för närvarande inaktuell, men håller på att omarbetas för att i så stor utsträckning som möjligt överensstämma med verkligheten.

1.1 Installera Tillägg

1: Logga in på din wordpress administrationspanel. 

2: Navigera till fliken tillägg och klicka sedan på lägg till nytt.

3: Sök efter Qvickly i sökrutan för att kunna få fram Qvickly for WooCommerce. 

4: Klicka sedan installera och sedan aktivera.

2 Qvickly Inställningar

Navigera till “Inställningar -> Qvickly inställningar.

 2.1 Qvickly ID

Här anger du din fyrsiffriga nyckel som du hittar när du loggar in på Qvickly Portal och klicka dig fram till Inställningar -> Integration -> Qvickly API uppgifter.

2.2 Qvickly hemliga nyckel

Här anger du din tolvsiffriga nyckel som du hittar när du loggar in på Qvickly Portal och klicka dig fram till Inställningar -> Integration -> Qvickly API uppgifter

2.3 Hämta Adress

Här kan du välja om du vill aktivera “Hämta Adress” funktionen i kassan. Med “Hämta Adress”, behöver din kund bara att knappa in sitt person-/organisationsnummer och adressuppgifterna kommer att hämtas automatiskt.

2.4 Aktivera ordrar i Qvickly Portal när ordern får status complete

Om du sätter denna funktion som aktiv och har valt en anpassad godkänd orderstatus kommer en faktura/kortorder att bli aktiverad när den får valda statusen. På så sätt slipper du gå in och manuellt aktivera en order i portal.qvickly.io.

2.4 .1 Aktivera en kort/faktura/delbetalning order 

Aktivera en reserverad Qvickly betalning som är gjort med kort/faktura/delbetalning med att ordern markeras som Färdigbehandlad i WooCommerce.  

1: För att en order ska bli aktiverad ska anpassad godkänd orderstatus sättas till ”Färdigbehandlad” 

2: Gå till order redigeringsvyn genom att navigera till → WooCommerce → Order och klicka på den ordern du vill redigera. 

3: I rutan orderdetaljer finns en markeringsruta med namnet Order status. Ändra status till ”Färdigbehandlad”. Klicka sedan på spara längst upp till höger på skärmen. 

4: Om aktiveringen lyckat skapas en ny ordernotering med information om Qvickly fakturanumret. 

2.4.2 Avbryt kort/faktura/delbetalning order 

Avbryt en kort/faktura/delbetalning order i Qvickly i samband med att en order markeras som Avbruten i WooCommerce. 

1: Gå till order redigeringsvyn genom att navigera till → WooCommerce → Order och klicka på den ordern du vill markulera. 

2: I rutan orderdetaljer finns en markeringsruta med namnet Order status. Ändra status till ”Avbryt”. Klicka sedan på spara längst upp till höger på skärmen. 

3: Om makuleringen lyckas skapas en ny ordernotering med information om Qvickly fakturanumret. 

2.4.3 Återbetala en order 

För en kort/faktura/delbetalning order ska bli återbetald i samband med Qvickly måste orderstatus i WooCommerce vara satt till Färdigbehandlad, dvs ordern i Qvickly måste ha blivit aktiverad. För mer information hur du aktiverar en kort/faktura beställning finns detta i avsnitt 3.3. Återbetalning av en kort/faktura order fungerar inte att göra i WooCommerce om du har aktiverat ordern direkt i Qvickly Portal. Direktbetalning där kunden blir debiterat direkt som Swish/Bank beställningar behövs ingen aktivering göras först på ordern. 

1: Gå till order redigeringsvyn genom att navigera till → WooCommerce → Order och klicka på den ordern du vill återbetala. 

2: Klicka på återbetalningsknappen som du hittar nedanför artiklarna till vänster. När knappen har blivit aktiverad kommer ett nytt textfält visas vid artiklarna där du kan redigera vad som ska återbetalas på ordern.  

3: När du är klar med redigeringen trycker du på den blåa återbetalar knappen för att spara återbetalningen.  

4: Om krediteringen lyckas skapas en kreditfaktura i Qvickly Portal som automatiskt blir aktiverad. I WooCommerce skapas en ny ordernotering med hänvisning till vilket transaktionsnummer som återbetalningen genomförts. 

 2.5 Logotyp som visas på faktura

Här kan du bestämma vilken logo du vill använda på din faktura. Har du flera butiker med olika logotyper anger du det namn på den logo som ska gälla vid köp i respektive butik. Logotyperna laddar du upp i Qvickly Portal under ”Inställningar->Företagsuppgifter->Företagets logotyp”. Har du bara en logo så kan du lämna detta fält blankt.

3 Qvickly Faktura 

Navigera till WooCommerce –> Inställningar –> Qvickly Faktura –> Konfigurera. 

Aktivera/Inaktivera Här kan du välja att antingen aktivera eller avaktivera Qvickly Faktura som betalningsalternativ.

Titel Här kan du ange ett namn för det här betalningsalternativet.

Beskrivning Här kan du lägga till en beskrivning eller en förklarande text om vad detta är för ett betalningsalternativ. 

Lägsta belopp & Högsta belopp  Här kan du ange en högre och nedre tröskel som innebär att kundens order måste överstiga detta belopp för att detta betalningsalternativ ska bli aktivt.

Fakturaavgift Här anger du hur mycket du vill debitera kunden i fakturaavgift exkl. moms.

Välj Momsklass för fakturaavgift Här kan du ställa in om ni vill ha moms på er fakturaavgift

Testläge Här kan du välja om du vill aktivera testläget för den här betalningsmetoden. Det innebär att det inte kommer att göras någon riktig kreditcheck på kunden. Obs! Det är viktigt att testläget INTE är aktiverat när er butik är aktiv. Detta eftersom om en kund försöker lägga en order med detta betalningsalternativ satt i testläge så kommer ingen riktig order att skapas i Qvickly Portal.

Anpassad godkänd orderstatus

avsnitt 2.4 diskuterade vi möjligheten att aktivera fakturor direkt i plattformen. I denna listan väljer ni vilken status som ska användas för att aktivera ordern när betalningen är genomförd via Qvickly Faktura. .

Exempel:

1: Aktivera ordrar i Qvickly Portal när ordern får status completed = aktiv

2 Anpassad godkänd orderstatus = ”Färdigbehandlad

3 Genomför en testfakturabetalning via Qvickly Faktura

4: Gå in till WooCommerce –> Odrar och klicka in på ordern.

5 Klicka på Status och ändra från behandlad till färigbehandlad.

6: Ordern är nu aktiverad och fakturan kommer bli utskickad till kund

4 Qvickly Delbetalning

Navigera till WooCommerce –> Inställningar –> Qvickly Delbetala –> Konfigurera. Obs efter dessa inställningarna är gjorda är det viktigt att klicka spara. 

Uppdatera betalplaner: Genom att klicka på knappen “Uppdatera Betalplaner” kommer du få de korrekta betalningsplanerna för detta betalningsalternativ. Innan man uppdaterar kan detta fält vara tomt.
Det räcker med att uppdatera detta en gång

Aktivera/Inaktivera Här kan du aktivera eller avaktivera Qvickly Delbetalning som betalningsmetod.

Titel Här kan du ange ett namn för det här betalningsalternativet.

Beskrivning Här kan du ange en beskrivning eller förklaring av vad detta betalningsalternativet är för något.

Högsta & lägsta belopp  Här kan du ange en högre och nedre tröskel som innebär att kundens order måste överstiga detta belopp för att detta betalningsalternativ ska bli aktivt.

Visa månadskostnad – produktsidan: Här kan du välja var på produktsidan informationen om månadskostnaden ska visas

Text för månadskostnad – produktsida: Här kan du ange texten för månadskostnad på er produktsida

Följande betyder varje del:    

[billmate_img] = laddar in bilden ”Qvickly Delbetalning”

[billmate_price] = Laddar in minsta priset som man kan delbetala ifrån. I detta fall 107.

[billmate_currency] = Laddar in valutan, i detta fall SEK.     

[billmate_partpayment_info_link] = Laddar in länken för ”Villkor delbetalning”

Placering av månadskostnad – produktsida: Här kan du välja var du vill att informationen om månadskostnaden ska visas på er produktsida.

Testläge Här kan du välja om du vill aktivera testläget för den här betalningsmetoden. Det innebär att det inte kommer att göras någon riktig kreditcheck på kunden. Obs! Det är viktigt att testläget INTE är aktiverat när er butik är aktiv. Detta eftersom om en kund försöker lägga en order med detta betalningsalternativ satt i testläge kommer ingen riktig order att skapas i Qvickly Portal.

Anpassad godkänd orderstatus Här kan ni välja en specialanpassad orderstatus för den här betalningsmetoden. 

5 Qvickly Kortbetalning

Navigera till WooCommerce –> Inställningar –> Qvickly Kort –> Konfigurera. Obs efter dessa inställningarna är gjorda är det viktigt att klicka spara

Aktivera/Inaktivera Här kan du välja att aktivera eller avaktivera betalningsmetoden Qvickly Kort. 

 Titel Här kan du ange ett namn för det här betalningsalternativet

 Beskrivning Här kan du lägga till en beskrivning eller en förklarande text om vad detta är för ett betalningsalternativ.

Högsta & lägsta belopp  Här kan du ange en högre och nedre tröskel som innebär att kundens order måste överstiga detta belopp för att detta betalningsalternativ ska bli aktivt.

Betalningsåtgärd i avsnitt 2.4 diskuterade vi möjligheten att aktivera kortbetalningar direkt i plattformen. Här kan ni ställa in vilken betalningsalternativet som ska användas för kortbetalningar. “Reservera beloppet” innebär att beloppet på kortet är reserverat och kan debiteras i efterhand. “Debitera beloppet direkt” innebär att pengarna dras direkt från kortet.

Tillåtna länder Här kan du ställa in vilka länder som ska ha tillgång till denna betalningsmetod. Vill du tillåta alla så lämna denna ruta blank

 Anpassad godkänd orderstatus Här kan ni välja en special anpassad orderstatus för den här betalmetoden. 

6 Qvickly Bank/Direktbetalning

 Navigera till WooCommerce –> Inställningar –> Qvickly Bank –> Konfiguera. Obs efter dessa inställningarna är gjorda är det viktigt att klicka spara.

 Aktivera/Inaktivera Här kan du välja att aktivera eller avaktivera betalningsmetoden Qvickly

Bank.

 Titel Här kan du ange ett namn för det här betalningsalternativet.

 Beskrivning Här kan du lägga till en beskrivning eller en förklarande text om vad detta är för betalningsalternativ.

Högsta & lägsta belopp  Här kan du ange en högre och nedre tröskel som innebär att kundens order måste överstiga detta belopp för att detta betalningsalternativ ska bli aktivt.

Testläge Här kan du aktivera ett testläge som gör det möjligt att utföra ett testköp med bankbetalning. Obs! Det är viktigt att testläget INTE är aktiverat när er butik är aktiv. Detta eftersom om en kund försöker lägga en order med detta betalningsalternativ satt i testläge kommer ingen riktig order att skapas i Qvickly Portal.

 Anpassad godkänd orderstatus Här kan ni välja en specialanpassad orderstatus för den här betalningsmetoden. 

© 2023 Qvickly - Billmate AB (556918-4129) - Invoice Finance AB (556650-1960) - Invoice Inkasso AB (559019-3396)