Redigera användaruppgifter

I fliken ”Kunduppgifter” kan du uppdatera uppgifterna som syns mot kund på t.ex. fakturor eller kvitton.
Du kan bland annat uppdatera företagets adress, telefonnummer, till vilken e-postadress avräkningar ska skickas med mera.

Vissa kunduppgifter går inte att uppdatera själv utan dessa behöver du kontakta Qvicklys kundtjänst för att ändra.

© 2023 Qvickly - Billmate AB (556918-4129) - Invoice Finance AB (556650-1960) - Invoice Inkasso AB (559019-3396)