Aktivera testläge / testmode

Öppna upp möjlighet för testläge

För att göra det möjligt att använda testläge måste Qvickly aktivera denna möjlighet. Kontakta Qvickly för att öppna upp testläget i Qvickly Checkout. Det är rekommenderat att kontakta Qvickly för att stänga ner möjligheterna för testläge när man är klar med sina tester.

I WooCommerce

Navigera till “WooCommerce-> Inställningar –> Betalningar –> Qvickly Checkout –>  Hantera -> Testläge

Aktivera testläget

Här anger du om Qvickly Checkout ska genomföra riktiga betalningar eller enbart testbetalningar. Kryssar du i rutan är den aktiverad, ej i kryssad är den inaktiverad.  När testläge är aktiverad kommer en gröntext visas ovanför Qvickly Checkout som beskriver att Qvickly Checkout körs i testläge.

© 2023 Qvickly - Billmate AB (556918-4129) - Invoice Finance AB (556650-1960) - Invoice Inkasso AB (559019-3396)