Hjälpcenter > Betalmoduler > WooCommerce > Bestäm titel & beskrivning som ska visas i kassan

Bestäm titel & beskrivning som ska visas i kassan

Navigera till “WooCommerce-> Inställningar –> Betalningar –> Qvickly Checkout –>  Hantera > Titel & Beskrivning

Titel Här kan du lägga till en titel vad detta är för ett betalningsalternativ. 

mceclip0.png

Beskrivning Här kan du lägga till en beskrivning eller en förklarande text om vad detta är för ett betalningsalternativ. 

© 2023 Qvickly - Billmate AB (556918-4129) - Invoice Finance AB (556650-1960) - Invoice Inkasso AB (559019-3396)