Hjälpcenter > Betalmoduler > WooCommerce > Ändra förhandsvalt kassaläge (företag / privat)

Ändra förhandsvalt kassaläge (företag / privat)

Navigera till “WooCommerce-> Inställningar –> Betalningar –> Qvickly Checkout –>  Hantera -> kassaläge

Kassaläge 

Här väljer du om du vill framhäva att handla som företag eller privatperson vyn ska visas först i Qvickly Checkout.

© 2023 Qvickly - Billmate AB (556918-4129) - Invoice Finance AB (556650-1960) - Invoice Inkasso AB (559019-3396)