Hjälpcenter > Betalmoduler > Swish > Generera Swish Certifikat till Qvickly Checkout

Relaterade artiklar

Navigering

Generera Swish Certifikat till Qvickly Checkout

I och med lanseringen av Betala med Qvickly så försvinner behovet av ett eget certifikat för att kunna ta emot betalningar via Swish.

För att få igång Swish i Qvickly Checkout måste vi på Qvickly få ett certifikat ifrån Swish.

Följ guiden nedan så kommer ni snabbt och enkelt igång.

Qvickly Checkout kräver Swish för Handel. Det är en skillnad mellan Swish för Handel och Swish för Företag. Säkerställ att ni har Swish för Handel i ert avtal med banken innan ni följer guiden nedan.

1: Logga in på Swish Certificate Management på följande länk, portal.swish.nu

2: Klicka på ”Nytt certifikat”.

3: Klicka på ”Hoppa över”.

4: Ladda ner filen – upload_to_swish.txt

5: Ladda upp i filen i fältet för ”CSR-FIL”.

6: Tryck på knappen ”Generera certifikat”.

7: Tryck på knappen “Ladda ner certifikat”

8: En fil laddas ner, skicka denna fil till Qvickly tillsammans med ert Swishnummer & utgångsdatumet.

Relaterade artiklar

© 2023 Qvickly - Billmate AB (556918-4129) - Invoice Finance AB (556650-1960) - Invoice Inkasso AB (559019-3396)