Stäng av att Qvickly uppdaterar kunddatan

Denna dokumentation beskriver hur man kan avaktivera att Qvickly Checkout uppdaterar informationen om en inloggad användare vid en betalning. Detta är ett bra alternativ för dig som vill separera en WordPress användarkonto med Qvickly Checkout. 

Implementation

För att stänga av denna funktionen behöver lägga in följande kod i funktion.php alternativ att du installerar ett kodavsnitt tillägg som code-snippets. Efter implementation kommer inte användarkontot bli uppdaterat när en inloggad användare genomför en betalning med Qvickly Checkout.

add_filter('bco_populate_address_fields', 'custom_bco_populate_address_fields');
function custom_bco_populate_address_fields() {
  return 'no';
}
© 2023 Qvickly - Billmate AB (556918-4129) - Invoice Finance AB (556650-1960) - Invoice Inkasso AB (559019-3396)