Hjälpcenter > Betalmoduler > WooCommerce > Migrationsguide från Qvickly Payment Gateway for WooCommerce till Qvickly Checkout for WooCommerce

Migrationsguide från Qvickly Payment Gateway for WooCommerce till Qvickly Checkout for WooCommerce

1: Installera Qvickly Checkout för WooCommerce

1: Logga in på din WordPress administrationspanel

2: Navigera till fliken tillägg och klicka sedan på installerade tillägg.

3: Navigera till tillägget Qvickly Payment Gateway for WooCommerce i listan.

4: Inaktivera tillägget och därefter ta bort tillägget. 

5: Navigera till fliken tillägg igen och klicka sedan på lägg till nytt.

6: Sök efter Qvickly Checkout i sökrutan för att kunna få fram tillägget.. 

7: Klicka sedan installera Qvickly Checkout for WooCommerce

mceclip0.png
mceclip1.png

2: Konfigurera Qvickly Checkout for WooCommerce

Navigera till “WooCommerce-> Inställningar –> Betalningar –> Qvickly Checkout –>  Hantera.

Qvickly ID

Här anger du din fyrsiffriga nyckel som du hittar när du loggar in på Qvickly Portal och klicka dig fram till Inställningar -> Integration -> Qvickly API uppgifter.

Qvickly hemliga nyckel

Här anger du din tolvsiffriga nyckel som du hittar när du loggar in på Qvickly Portal och klicka dig fram till Inställningar -> Integration -> Qvickly API uppgifter. När du är klar trycker du på den blåa knappen längst ner i inställningarna för att spara.  

mceclip12.png

3: Aktivera Qvickly Checkout för WooCommerce

Aktivera Qvickly Checkout

Här anger du om Qvickly Checkout ska vara aktiverad/inaktiverad på din kassa . Kryssar du i rutan är den aktiverad, ej i kryssad är den inaktiverad. När du är klar trycker du på den blåa knappen längst ner i inställningarna för att spara.  

mceclip2.png

4: Installera och konfigurera Order Management Plugin [Frivilligt]

Då vi har separerat funktionaliteten gällande automatisk order hantering ifrån det primära pluginet till ett separat plugin behöver man installera och konfigurera detta separat. Hur man gör detta finns dokumenterat här, https://support.billmate.se/hc/sv/articles/360017264318.

5: WooCommerce Inställningar

Antal decimaler 

Navigera till “WooCommerce-> Inställningar –> Valutainställningar–> Antal decimaler = 2

  • För att få ordern totalt att matcha mellan WooCommerce och Qvickly måste du konfigurera WooCommerce för att visa priser med 2 decimaler. Mer information om hur priser visas och hur det kan orsaka avrundningsproblem finns i den här artikeln.
mceclip1.png

Köpevillkor

Navigera till “WooCommerce-> Inställningar –> Konton och integritet–> Avancerat – > Köpevillkor

  • För att få Qvickly Checkout ska fungera måste du ange en köpevillkor. I köpevillkor listan väljer du den sidan som beskriver butikens köpevillkor. 
mceclip7.png

Gästköp

Navigera till “WooCommerce-> Inställningar –> Konton och integritet–> Gästköp =  aktiv

  • Vi rekommenderar att du aktiverar gästkassan för att kunderna ska kunna genomföra beställningen utan att registrera en konto i butiken. mceclip3.png

 

6: WordPress Inställningar

Permalänkar 

Navigera till  Inställningar –> Permalänkar –> Allmänna inställningar

Se till att du har aktiverat permalänkar som något annat än enkel i din WordPress-installation. Annars fungerar inte callbacks från Qvickly till din butik och beställningar uppdateras inte med rätt orderstatus.

© 2023 Qvickly - Billmate AB (556918-4129) - Invoice Finance AB (556650-1960) - Invoice Inkasso AB (559019-3396)